Att värma upp rösten; några tankar och konkreta tips!Varför ska man sjunga upp?

Att värma upp inför ett sångpass är något av det viktigaste man kan göra. Precis som idrottsmän måste värma upp innan sina träningspass för att inte dra på sig sträckningar och skador, undviker även vi som sjunger sträckningar och skador på rösten genom att värma upp. Dessutom orkar vi sjunga längre utan att bli slitna.

Det kan vara annorlunda hur mycket olika personer behöver sjunga upp. Sjunger man upp ofta, flera dagar i veckan – får rösten lättare att ställa in sig snabbare. Då kan en uppsjungning gå väldigt snabbt, man får liksom bättre kondition i rösten. Om man däremot bara sjunger upp någon gång ibland, kan det ta lite längre tid. Det viktigaste är att man känner efter i sin egen röst hur mycket uppvärming den behöver.

Så här skulle ett uppvärmningspass kunna se ut:

1. Varva ner! Har man haft det stressigt under dagen så har man ofta dragit på sig en lite högre puls, andningen sitter lite högre upp i bröstkorgen än den borde och man är kanske lite spänd i axlar och käke. Börja med att lägga dig ner på golvet, eller sätta dig ner på en stol och ta 10 djupa andetag. Massera dig lite försiktigt på huvudet, i hårfästet, runt käkbenen och mycket försiktigt runt struphuvudet.

2. Mjuka upp rösten! Gör mjuka ljud med rösten, långa glissandon (glissando betyder att man glider mellan tonerna) upp och ner. Känn att käken är avslappnad och att svalget är öppet så att tonerna kan flöda obehindrat. Gnola runt på ett m, byt till ett n och sedan ng. Ropa ut ett försiktigt ”Hey!”, ”Hay!”, ”Oj!”, Åååh” på olika tonhjöder. Var uppmärksam så att du inte spänner dig.

3. Förse rösten med energi! Nu när du mjukat upp kan du börja aktivera rösten lite mer. Sjung treklanger upp och ner på olika ord: ”oj oj oj oj oj”, ”aj, aj, aj, aj, aj”, ”må-a må-a må”. Välj lite studsigare ord sjung staccatto (studsigt): ”bå, bå, bå, bå, bå”, ”si, si, si, si, si”, ”da, da, da, da, da”. Fortsätt tills du känner att du har energin med dig. Se till att gå igenom alla olika tonhöjder. Sjung så långt ner du kan, utan att pressa rösten. Sjung så högt du kan utan att spänna dig i halspartiet.

4. Om man inte kan så många uppsjungningsövningar kan man sjunga på riktiga sånger. Sjung t.ex. ”Vem kan segla förutan vind”, på m, ng, åh, ah, äh osv. Börja i ditt lägre register och höj sången ett halv tonsteg varje gång du börjar om från början.

5. Innan uppsjungningen slutförs kan det vara bra att hitta sin talröst igen. Hej ”Hey”, ”Hay”, ”Hoy”, ”åh vad bra” i talrösten men ändå med stöd och lite mer kraft.3 nov 2016